BLOG

Da li vam se događa da po glavi "premotavate" različita, brojna saznanja ili ideje, ali nikako da ih prikupite; nikako da se nađe trenutak, ili mesto kada ćete ih nekome reći?

Da, nama se to često događa - da veliko iskustvo prikupljeno u našem nastavnom kadru ima potrebu da progovori o najrazličitijim aspektima našeg nastavnog rada. Na stranici Blog nalazićete upravo takve tekstove...

NTC SISTEM

NTC sistem učenja je jedinstveni program razvijen u ogranku udruženja MENSA za Srbiju. Autor programa je dr Ranko Rajović, specijalista interne medicine, sa koautorom Urošem Petrovićem, piscem i predsednikom MENSA Srbija.

Koristeći najsavremenija medicinska saznanja, što je dr Rajoviću i osnovno zanimanje, i ukrštajući ih sa problemima i saznanjima iz vaspitačke i učiteljske prakse, nastao je ovaj sistem koji se s pažnjom prati i razvija u mnogim evropskim zemljama...

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED

Počeo je upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2014/2015. godinu. Za upis je potrebno: izvod iz matične knjige rođenih (overen prepis ili fotokopiju koja može biti starija od 6 meseci), uverenje o savladanom predškolskom programu, lekarska potvrda o zdravstvenoj sposobnosti deteta i dokaz o prebivalištu roditelja/staratelja detete (na uvid). (O drugim pitanjima vezanim za upis prvaka možete se detaljnije upoznati klikom na istoimeni link, dole ispod ovog teksta)
Dobro nam došli đaci prvaci! Vaši budući učitelji i drugari sa nestrpljenjem i radošću vas očekuju!