ОШ Ђуро Стругар

КАРТА ШКОЛЕ

  Основна школа „Ђуро Стругар“ налази се у 37. блоку у Новом Београду. У средишту мирног и уредног стамбеног блока, и сама представља оазу безбедног, мирног и уредног школског живота. ОШ „Ђуро Стругар“ простире се на простору од 4500 м2.
Настава у нашој школи изводи се у 22 учионице, од чега је 10 класичних учионица и 10 кабинета.
Школа има салу за физичко образовање, школску библиотеку са читаоницом, а посебно смо поносни на велико школско двориште опремљено видео надзором и интерфоном. Део дворишта је и травнати терен, један од ретких у београдским основним школама.
Све наведено је само услов за оно што је наш главни циљ: извођење квалитетне, модерне наставе, у средини у којој ће наша деца бити успешни ђаци, али пре свега – срећна и задовољна деца.

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

Директор школе
мр Александра Лончар, наставник географије

стручни сарадници:

Александра Бубало, педагог
ОШ Ђуро Сругар
Наставници разредне наставе
Разред и одељење Име и презиме
I/1 Драгана Савић
I/2 Снежана Радивојша
II/1 Вилијам Карловић
II/2 Бранка Грандић
II/3 Анђела Стевановић
III/1 Смиља Татомировић
III/2 Сандра Родић
III/3 Маријана Дукић-Контић
IV/1 Емина Пировић
IV/2 Даница Богдановић
Продужени боравак
Разред и одељење Име и презиме
I/1 Сандра Мрдовић
I/2 Невена Лукић
II/1,3 Ивана Велинов
II/2,3 Јована Јаковљевић
III Мартина Мићовић / Лазарела Делић
IV Емилија Дамњановић / Рада Глигорова
Наставници предметне наставе
ннаставни предмет Име и презиме ОС
Српски језик Јелена Пауновић VII/2
Српски језик Јелена Стаменковић V/2
Енглески језик Катарина Јанковић V/1
Енглески језик Александра Здравковић
Немачки језик Милена Јањикопањи
Немачки језик Предраг Богдановић
Руски језик Мира Лалошевић
МАТ , ИНФ Јеленко Милошевић VI/1
Математика Ања Бошковић
Биологија Милена Мијаковац
Физика Зоран Дивац
Хемија Дијана Граховац
Географија Владимир Јанковић
Историја Милош Станковић
Историја Љубица Милисављевић
Ликовна култура Михајло Цветковић VII/1
Музичка култура Драгана Милошевић VIII/2
Техника и технологија Милан Обрадовић VIII/1
Физичко и здравствено васпитање Никола Дамљановић VI/2
Физичко и здравствено васпитање Катарина Пешић
Верска настава Бруно Стефановић
Административно финансијска служба
 • Mилица Тодоровић Бановић - секретар
 • Дијана Милошевић - шеф рачуноводства
 • Стамена Шћепановић - благајник
Помоћно техничко особље
 • Михајло Стојановски - домар
 • Вера Tрајановић - спремачица
 • Mилка Јанићијевић - спремачица
 • Mаквирета Mустафа - спремачица
 • Гордана Мијаиловић - спремачица
 • Божана Пејић - спремачица
 • Tања Усеиновић - спремачица
 • Mаријана Николић - спремачица
 • Гордана Јовановић- спремачица
 • Маја Бењеглав - спремачица